Hotels/Residence

The Grand Mansion

Check-in

Check-out

Rooms

Adult

Child

Gallery

The Grand Mansion

 

            

 

Căn h này phù hp vi nhng người mun sng mt nơi mà:

  - Long hn và cho thuê hàng ngày có sn.

- Nm trong mt bu không khí yên tĩnh (More cây và không khí sch hơn trung tâm ca Bangkok).

- Truy cp thun tin ti trung tâm ca Bangkok.

- Nơi an toàn, đp và sch s mt mc giá thp.

- Tn hưởng bu không khí thân thin ca chúng tôi, nơi bn có th có Thái và bn bè nước ngoài, do đó bn s không cm thy cô đơn.

- Chúng tôi cung cp cho cư dân vi s thoi mái ti đa, h thng an ninh cao, cơ s vt cht và các ca hàng.

- Nhiu tuyến đường xe buýt, tàu đin ngm MRT (tàu đin ngm), đường st sân bay, taxi, xe buýt nh và xe ôm.

- Cung cp dch v đáng tin cy ca nhân viên có th nói c tiếng Anh và tiếng Nht.