Hotels/Residence

The Grand Mansion

Rooms

Adult

Child

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

 

1.เงินค้ำประกันรายเดือน ต้องจ่ายเท่าไหร่ ?
2.ต้องจ่ายค่าห้องล่วงหน้ากี่เดือน ?
3.สัญญาขั้นต่ำกี่เดือน?
4. ถ้าทำสัญญาไม่ถึง 4 เดือนได้หรือเปล่า ?
5. เงินค้ำประกันรายเดือนจะได้คืนเมื่อไหร่ ? ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาจะได้คืนไหม ?
6. ถ้าทำสัญญา 6 เดือน แต่อยู่แค่ 3 เดือนจะต้องโดนปรับอะไรบ้าง ?
7. ถ้าจะย้ายออก ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือน
8. วางเงินจองห้องไว้แล้ว ถ้าเกิดเปลี่ยนใจไม่เอาห้องเลย จะได้เงินค่าจองคืนหรือเปล่า ?
9. กรณีที่ย้ายเข้าอยู่แล้ว อยากเปลี่ยนห้องได้หรือเปล่า?
10. ถ้าไม่เอาเฟอร์นิเจอร์ในห้องเลย จะมีส่วนลดค่าห้องให้หรือเปล่า?

 

 

1.เงินค้ำประกันรายเดือน ต้องจ่ายเท่าไหร่ ?


ต้องจ่าย 2 เดือนของราคาห้อง เช่นค่าห้อง 4,000 X 2 = 8,000 บาทค่ะ

 


 

2.ต้องจ่ายค่าห้องล่วงหน้ากี่เดือน ?


ไม่ต้องจ่ายค่าห้องล่วงหน้า จ่ายเพียงค่าประกัน 2 เดือน ก็เข้าอยู่ได้ทันที  พอสิ้นเดือนก็จ่ายค่าห้องตามปกติ (เข้าอยู่ก่อนจ่ายทีหลัง)ค่ะ

 


 

3.สัญญาขั้นต่ำกี่เดือน?


สัญญาขั้นต่ำ 4 เดือนค่ะ

 


 

4. ถ้าทำสัญญาไม่ถึง 4 เดือนได้หรือเปล่า ?


ได้ แต่เดือนแรกจะต้องจ่ายเพิ่ม 25 %ของค่าห้อง แต่เดือนถัดไปก็จ่ายค่าห้องปกติ เช่นค่าห้องเดือนละ 5,000 ทำสัญญา2 เดือน เดือนแรกต้องจ่ายค่าห้อง = 6,250 บาท แต่เดือนที่สองจ่ายเพียง 5,000 บาทค่ะ

 


 

5. เงินค้ำประกันรายเดือนจะได้คืนเมื่อไหร่ ? ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาจะได้คืนไหม ?


จะได้คืนทันทีเมื่ออยู่จนครบสัญญาแล้วจะย้ายออก เมื่อทางแมนชั่นตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเสียหาย ก็จะหักลบค่าห้อง+ค่าน้ำค่าไฟ แล้วจะคืนส่วนที่เหลือให้ แต่หากอยู่ไม่ครบสัญญาเงินประกันจะไม่ได้คืน

 


 

6. ถ้าทำสัญญา 6 เดือน แต่อยู่แค่ 3 เดือนจะต้องโดนปรับอะไรบ้าง ?


เงินค้ำประกันจะไม่ได้คืน และต้องแจ้งออกล่วงหน้า 1 เดือน เช่นถ้ามาแจ้งออกวันที่ 10 ก.ค  จะสามารถออกได้วันที่ 09 ส.ค ( กรณีที่จะออกก่อนวันที่ 09 ส.ค สามารถย้ายออกได้ แต่ต้องจ่ายค่าห้องไปจนถึงวันที่ 09 ส.ค ส่วนค่าน้ำและค่าไฟจะคิดจนถึงวันที่อยู่จริง)ค่ะ

 


 

7. ถ้าจะย้ายออก ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือน


ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือนค่ะ

 


 

8. วางเงินจองห้องไว้แล้ว ถ้าเกิดเปลี่ยนใจไม่เอาห้องเลย จะได้เงินค่าจองคืนหรือเปล่า ?


 - กรณีรายวันถ้าจองไว้ แล้วเปลี่ยนใจไม่เข้าพัก ถ้ามีการโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าจะมีการปรับเงินเท่าราคาห้อง 1 คืน ส่วนที่เหลือก็จะได้คืนค่ะ

 

- กรณีรายเดือน ถ้าจองไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่เข้าพัก ถ้ามีการแจ้งล่วงหน้า จะมีการปรับขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จองและระยะเวลาที่แจ้งยกเลิกด้วยค่ะ เช่น จองไว้ 3000 บาท อีก 1 เดือนจะย้ายเข้ามาพัก แต่พอผ่านไป 10 วันเกิดเปลี่ยนใจยกเลิก ก็จะถูกปรับ 1000 บาทและจะได้รับเงินค่าจองคืน 2000 บาทค่ะ

 

     สาเหตุที่ต้องปรับตามนี้เพราะเมื่อมีการจองห้อง เวลามีลูกค้าท่านอื่นมา ทางแมนชั่นต้องปฏิเสธลูกค้าท่านอื่นไป แต่เมื่อมีการยกเลิกการจองห้องทำให้ทางแมนชั่นต้องเสียลูกค้าที่ได้ปฏิเสธไปค่ะ

 

*** ระยะเวลา 10 วัน = เงินจอง 1000 บาท / 20 วัน = เงินจอง2000 บาท / 30 วัน = เงินจอง 3000 บาท*** 

 

 


 

9. กรณีที่ย้ายเข้าอยู่แล้ว อยากเปลี่ยนห้องได้หรือเปล่า?


ได้ค่ะ แต่ต้องเช็คเอาท์ห้องเดิมก่อน แล้วทำสัญญาใหม่เท่าสัญญาเดิม และเริ่มนับเดือนที่  1 ใหม่ เช่น สัญญาเดิม 1 ปี สัญญาใหม่ก็ต้อง 1 ปี ถ้าอยู่ 3 เดือนแล้วย้ายไปอยู่ห้องอื่น ก็ต้องเริ่มเริ่มนับเดือนที่หนึ่งใหม่ค่ะ

 


 

10. ถ้าไม่เอาเฟอร์นิเจอร์ในห้องเลย จะมีส่วนลดค่าห้องให้หรือเปล่า?


ไม่มีค่ะ และโดยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่เอาเฟอร์นิเจอร์ทางแมนชั่นต้องมีการดูพื้นที่ก่อนว่าจะมีพื้นที่ในการเก็บหรือไม่ เพราะเฟอร์นิเจอร์จะมีขนาดใหญ่และขนย้ายลำบากค่ะ

 


**รายการหรือราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ**