Hotels/Residence

UD Tower Mansion

Check-in

Check-out

Rooms

Adult

Child

แกลลอรี่

แบบฟอร์มการจองห้องรายวัน 
 
ชื่อลูกค้า : คุณ 
*
 
       
  โทรศัพท์ แฟกซ์ : *  
       
  ต้องการห้องขนาด (กรุณาเลือกห้องที่ท่านต้องการตามลำดับ 1-3) * :
1.
2.
3.
 
       
  วันที่เข้าพัก * :

เวลา
 
 
       
  วันที่ย้ายออก* :

เวลา
 
       
   
 
 
       
 

ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น โดยขอให้ท่านชำระโดยตรงที่ พนักงานแมนชั่นตอนเช็คอิน

 
       
  อีเมลของท่าน : *  
       
  สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ(ถ้ามี) :  
       
 
*** *** กรุณาช่วยตอบคำถาม 1 ข้อ ข้างล่างนี้ ขอบคุณค่ะ ******
 
       
  คุณรู้จักแมนชั่นนี้ได้อย่างไร ?  
       
 
มีคนแนะนำชื่อ
 
       
 
จากการโฆษณา(ตัวอย่าง ใส่ชื่อของหนังสือพิมพ์)
 
 
 
อินเตอร์เน็ต
 
       
 
เคยพักที่นี่แล้ว ?  
 
       
 
อื่นๆ
 
       
 

ถ้าไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน กรุณาโทร 02-9383240-46 กด 0 หรืออีเมล์มาที่ u.d.towermansion@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 

**รายการหรือราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ**